STRATEGI KEUSAHAWANAN YANG MENJAMIN KEBERHASILAN

 • Post author:
 • Post category:Info

Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah (SCENIC) mempunyai visi dalam mencipta taraf hidup yang terbaik untuk rakyatnya. Semua orang akan merancang dahulu sebelum melakukan sesuatu. Keperluan merancang adalah berbeza. Perniagaan kecil yang mempunyai 2 atau 3 pekerja mungkin boleh berjaya dengan perancangan tidak formal tetapi perniagaan yang semakin berkembang pesat, perancangan formal amat diperlukan untuk berjaya.

Apa itu perancangan yang formal?

Perancangan formal merupakan perancangan yang dilakukan untuk mencapai matlamat yang spesifik. Digubal, didokumentasikan dan dimaklumkan kepada semua kakitangan yang terlibat. Strategi yang rapi dirangka sebagai langkah tindakan untuk jayakan pencapaian matlamat. Sumber-sumber yang perlu haruslah diperjelaskan, diperuntukkan dan dikawal. Prestasi diukur sama ada matlamat tercapai atau tidak.

Mengapa kita perlu berubah dari tidak formal kepada yang formal?

 1. Tahap ketidaktentuan – Perniagaan biasanya beroperasi dalam persekitaran yang tidak menentu, penuh cabaran dan memerlukan perancangan yang lebih formal.
 2. Faktor persaingan – Memastikan syarikat jadi lebih kompetitif berbanding pesaing. Dalam syarikat itu perlu ada strategi untuk menghadapi persaingan.
 3. Pengalaman usahawan – Perancangan formal boleh bantu usahawan yang kurang berpengalaman menjalankan perniagaan secara lebih terancang, dan tahu halatuju.

Perancangan strategik?

Perancangan strategik adalah pembentukan pelan jangka panjang bagi mengurus peluang dan ancaman dengan efektif dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan dalaman sesuatu perniagaan. Proses perancangan strategik melibatkan input strategik (dari persekitaran luaran dan dalaman), tindakan strategik (formulasi startegi dan perlaksanaan strategi) yang akhirnya akan membuahkan hasil strategik.

 • Langkah-langkah asas dalam perancangan strategik
 1. Teliti dan pertimbangkan persekitaran dalaman (kekuatan dan kelemahan syarikat) dan persekitaran luaran (peluang dan ancaman kepada syarikat). Maklumat-maklumat dari penilaian persekitaran ini dinamakan ‘input strategik’ yang harus diguna dengan baik untuk gubal ‘misi strategik’.
 2. Formulasi strategi jangka panjang dan jangka pendek (visi, misi, objektif, strategi dan polisi). Untuk capai ‘misi strategik’ harus ada ‘tindakan strategik’ yang efektif terbahagi kepada 2 iaitu ‘formulasi strategi’ dan ‘pelaksanaan strategi’.
 3. Melaksanakan pelan strategi (program, budget dan tatacara). Ada 4 perkara di bawah ‘perlaksanaan strategi’ iaitu:
 4. a) Tadbir Urus Korporat
 5. b) Struktur Organisasi dan Pengawalan
 6. c) Kepimpinan Strategik
 7. d) Keusahawanan Strategik
 8. Menilai prestasi strategi. Jika ‘tindakan strategik’ efektif dan efisien, ‘hasil strategik’ selalunya baik (capai persaingan strategik dan pulangan pelaburan memuaskan).
 9. Mengambi tindakan susulan berdasarkan maklum balas berterusan (dari input persekitaran dalaman dan luaran).
 • Sebab-sebab usahawan gagal merangka perancangan strategik
 1. Kekurangan masa
 2. Kekurangan pengetahuan
 3. Kekurangan kepakaran
 4. Kurang kepercayaan dan keterbukaan (usahawan berahsia, sensitif dan enggan berkongsi perancangannya dengan pekerja dan perunding luar)
 5. Anggapan kepada kos yang tinggi (persepsi bahawa perancangan libatkan perbelanjaan tinggi)

Pendekatan memulakan perniagaan baru

(Poduk atau Perkhidmatan) 

– Memperkenalkan pendekatan perniagaan baru dikenali sebagai strategi penggerak pertama.

– Usaha inovatif yang berterusan akan menjadikan sesebuah syarikat sebagai pemimpin dalam industri.  

– Memperkenalkan produk baru risiko lebih rendah berbanding perkhidmatan baru kerana industri perkhidmatan yang mempunyai halangan kemasukan yang rendah.

– Usahawan yang memperkenalkan produk/perkhidmatan baru selalunya menawarkan jenis perniagaan yang ada kaitan dengan perniagaan semasa.

(Persaingan Selari)

– Pendekatan ini merupakan strategi ‘saya juga’ di mana sesebuah syarikat akan menduplikasi persaingan sedia ada.

– Persaingan duplikasi tidak sama dengan produk persaing yang berada di pasaran bergantung kepada kreativiti dan inovasi sesebuah syarikat. 

– Peter Drucker menggelarkan sebagai ‘peniruan kreatif’ yang mana ianya menggabungkan elemen perniagaan sama dengan pesaing (peniruan) tetapi dibezakan dengan melakukan perubahan kecil (kreatif). Contohnya, TESCO dan GIANT: jenis perniagaan adalah hampir sama tetapi berbeza dari segi lokasi, pemasaran dan ‘layout’ dalaman bangunan.

(Francais)

– Usahawan boleh menggunakan pendekatan perniagaan francais (francaisor) apabila mengembangkan perniagaan dengan lebih cepat dengan menggunakan modal, masa dan tenaga usahawan lain (francaisi) untuk menjual produk atau perkhidmatan mereka.

– Francaisi akan membayar yuran, royaliti dan lain-lain kerana menggunakan jenama, sistem dan produk francaisor.

Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah (SCENIC), berperanan sebagai pemangkin untuk program pembelajaran dan pembangunan untuk bakat dan mewujudkan ekosistem pelabur dan pemain pasaran serantau. Ini membolehkan rakyat Sabah menjadi usahawan inovatif yang menyumbang kepada kesejahteraan sosio-ekonomi negeri.