Program ILTIZAM Catalyst

 
Permohonan kini dilanjutkan sehingga 2 October 2022
 
Mantapkan Perniagaan Anda Dengan ILTIZAM Catalyst.
 
Program ILTIZAM Catalyst membantu memantapkan asas-asas perniagaan utama agar anda dapat menambah baik dan memperkukuhkan perniagaan supaya lebih berdaya saing dan maju.
ILTIZAM Catalyst ditubuhkan untuk membawa penyelesaian kepada isu-isu utama yang menjadi kekangan usahawan kecil dan sederhana Bumiputera, melalui penasihat-penasihat yang terdiri daripada pakar industri dan teknikal.
 
Pemohon yang berjaya akan melalui beberapa fasa bimbingan berstruktur dan praktikal yang bernilai sehingga RM25,000 (Bantuan yang diberi bukan dalam bentuk wang tunai) bersama pasukan teknikal kami. Jika anda sudah bersedia, mohon sekarang untuk menyertai perjalanan ILTIZAM menuju kejayaan.
 
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kriteria kelayakan program ILTIZAM Catalyst, sila layari https://catalyst.ekuinas.com.my/