Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah (SCENIC)

Pusat Kreatif Ekonomi Dan Inovasi Sabah (SCENIC) adalah inisiatif kerajaan negeri Sabah yang bernaung di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah (KSTI) dalam memacu industri melalui keusahawanan berteraskan inovasi, teknologi dan inovasi serta ruang kreatif. Inisiatif ini telah diluluskan oleh Kementerian Negeri Sabah pada bulan Ogos 2019 dan ia bertujuan untuk memacu industri-industri di Sabah melalui teknologi, inovasi dan kreativiti dengan pelbagai pihak berkepentingan dalam ekosistem.

Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah (SCENIC) memberi tumpuan dalam melaksanakan program melalui 3 tonggak utama iaitu Industri Kreatif (CC), Teknologi dan Inovasi (T&I) serta Keusahawanan Bergerak Inovasi (IDE) di Sabah. Kami memfokuskan untuk memacu dan menginovasikan 7 bidang teras di Sabah iaitu media kreatif, kemahiran bakat dan digital, industri pembuatan 4.0, pelancongan, pertanian pintar, teknologi mudah alih dan pembangunan permainan menggunakan alat digital seperti AR/VR, kepintaran buatan, Internet pelbagai benda, analisis data raya, animasi dan perfileman serta robotik.

VISI

Untuk memacu industri di Sabah melalui teknologi, inovasi dan kreativiti, dan kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan dalam ekosistem.

MISI

Untuk membina ekonomi tinggi dan memacu industri- di Sabah melalui:

  1. Memupuk inkubator (syarikat pemula), bakat kreatif, pembuat, inovator melalui inisiatif pembangunan keupayaan inklusif.
  2. Menghubungkan bakat-bakat bertaraf global dengan pihak berkepentingan untuk memacu industri di Sabah
  3. Menyalurkan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengeluaran industri
  4. Bekerjasama dengan pihak berkepentingan di dalam ekosistem untuk menghasilkan impak yang lebih besar
  5. Memperkasakan ekosistem kreatif dan inovatif di Sabah di semua sektor.