Creative Talent Outreach

 
 
Jutaan terima kasih kepada OLM Asia dan Larian Studio atas perkongsian ilmu kepada semua peserta yang telah menghadiri program Creative Talent Outreach yang berlangsung pada 10 September 2022.
 
Terima kasih juga kepada MDEC kerana mengadakan program Creative Talent Outreach ini di Kota Kinabalu.
 
Semoga semua yang menghadiri program ini dapat manfaat dan menggunakan ilmu yang diajarkan di masa depan kelak.
 
“If opportunity does not come to you, then create it.”