You are currently viewing Bengkel Pembangunan Model Perniagaan Komuniti

Bengkel Pembangunan Model Perniagaan Komuniti

Julung kalinya SCENIC berkolaborasi dengan Kaifa Haluka World dengan kerjasama Yayasan Hasanah, WWF-Malaysia Semporna Field Office dan European Union in Malaysia.
Bengkel Pembangunan Model Perniagaan Komuniti Ini akan berlangsung selama 3 hari bermula dari 07 December sehingga 09 December 2021.
Objektif utama bengkel ini adalah untuk :
1. Memperkenalkan konsep Business Model Canvas dengan komuniti
2. Membangunkan kanvas model perniagaan komuniti berdasarkan perusahaan komuniti.
Bengkel ini akan dibimbing oleh 3 tenaga pengajar iaitu :
1. Suhaimie Seli
Pengasas Master Tyro dan Pengasas Kaifa Haluka World
2. Kamalia Kamal
Ketua Pegawai Operasi Rusleeya Healthcare Sdn Bhd (Klinik Sri Balung)
3. Muhammad Khuzaimy Yalah
Penasihat Takaful Etiqa dan Pensyarah ( Pengurusan Perniagaan)