You are currently viewing Pertandingan Mencipta Logo Minggu Integriti KSTI 2022

Pertandingan Mencipta Logo Minggu Integriti KSTI 2022

Minggu Integriti yang dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah (KSTI), mengadakan banyak aktiviti yang akan dan salah satu aktiviti tersebut adalah Pertandingan Mencipta Logo dengan tema “Integriti sebagai Perisai terhadap Rasuah”. 

1.Terbuka kepada semua kakitangan KSTI, Jabatan / Agensi di bawah KSTI.
2. Mencipta logo hendaklah berdasarkan tema logo yang telah ditetapkan.
3. Penghasilan Logo dihantar melalui talian (Google Form) dan logo perlulah dihantar di dalam bentuk PDF ataupun PNG.
4. Peserta bebas menggunakan perisian yang sesuai.
5. Logo hendaklah asli dan tidak dibenarkan untuk meniru daripada mana-mana sumber.

Mari sertai pertandingan ini dengan mengimbas QR code di atas dan tarikh penyertaan ialah dari 24 hingga 27 Jun 2022. Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi Cik Norlinda di 019-959 0835 atau Cik Janette di 013-429 7411